AINM EAGRAÍOCHTA A AISTRIÚ

Caithfear a bheith cinnte i dtosach gur ainm ceart eagraíochta atá ann. Ní leor ceannlitreacha chun ainm oifigiúil a dhéanamh. A leithéid seo:

Flight operations can be authorised by the Competent National Authority provided they are manageable by the National Air Traffic Management Organisation.

B’fhánach leaganacha Gaeilge de Competent National Authority The National Air Traffic Management Organisation a lorg i liostaí eagraíochtaí den chineál atá ar shuíomh Gréasáin Oifig an Choimisinéara Teanga http://www.coimisineir.ie/index.php?page=poibli&tid=18&lang. Ni teidil iad. Is leor don aistritheoir leagan Gaeilge a chur ar fáil a thugann an chiall slán.