CINNEADH

Níl uimhir iolra an fhocail ‘cinneadh’ tugtha in FGB toisc, b’fhéidir, gur ainm briathartha é agus nár ghnách é a úsáid mar ainmfhocal. Tá roinnt leaganacha iolra in úsáid, m.sh. ‘cinnidh’, ‘cinní’ agus eile. Is é ‘cinntí’ an t-iolra a thugtar ar www.tearma.ie.