CION NÓ COIR?

Ach oiread le offence agus crime sa ghnáthchaint Bhéarla, úsáidtear an dá fhocal Gaeilge seo amhail is gurb ionann ciall dóibh. Ní mór dealú eatarthu, áfach, chun abairt mar seo a aistriú: Has the accused been previously convicted of a felony, misdemeanour, crime or offence? Is ionann 'cion' agus offence, m.sh. An tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit / The Offences Against the State Act. 'Coir' a úsáidtear chun crime a aistriú.