COMMITMENT A AISTRIÚ

Is focal ilchiallach é commitment a bhaineann tuisle as aistritheoirí agus scríbhneoirí Gaeilge go han-mhinic. Ní dhéantar dealú mar is ceart idir na cialla gaolmhara seo (1) a promise (gealltanas) (2) an obligation (dualgas, ceangaltas) agus (3) dedication to an aim (tiomantas, dúthracht). Má tá duine míshásta le polaiteoirí a gheall grian agus gealach do na vótálaithe le linn dóibh a bheith san fhreasúra, ní miste dó a rá nach bhfuil na polaiteoirí sin ag comhlíonadh a gcuid gealltanas. I gcás nach bhfuil ag éirí leis an Rialtas spriocanna atá luaite i gcomhaontú idirnáisiúnta a bhaint amach, is amhlaidh atá ag teip air a chuid ceangaltas a chomhlíonadh. I gcás ar bith, bheifeá in amhras faoi thiomantas an Rialtas, i.e. faoina dhúthracht is faoina dhíograis.