DAONRA / POPULATION

Ó thaobh na sanasaíochta de, tá baint dhíreach idir population agus people. Bíodh sin mar atá, ní dochar abairt Bhéarla mar seo a scríobh: One consequence of the recession is an increase in the population of abandoned horses. Ní hinmholta ‘daonra’ na Gaeilge a úsáid ar an gcaoi chéanna: Toradh amháin ar an gcúlú eacnamaíochta is ea méadú ar dhaonra na gcapall tréigthe.

An neach daonna a bhíonn i gceist le ‘daonra’. B’fhearr go mór ‘líon’ a úsáid: ‘Toradh amháin ar an gcúlú eacnamaíochta is ea méadú ar líon na gcapall tréigthe.’