I BHFOIRM

Mar is léir ó na samplaí úsáide faoin gceannfhocal foirm in FGB, níl aon ní mícheart le leaganacha ar nós ‘i bhfoirm aingil’ (in the form of an angel) nó ‘i bhfoirm táblaí’ (in tabular form). Bíodh sin mar atá, ní hannamh a bhaintear úsáid bhreallach as an leagan fónta seo. In Lorg an Bhéarla, thug Seán Mac Maoláin an sampla There was nothing in the form of a book on sale there. /  ‘Ní raibh aon ní i bhfoirm leabhair ar díol ansiúd.’ Ar ndóigh, níl an nath in the form of a book ag trácht ar chruth ná ar chuma na n-earraí atá ar díol. Níl ann ach bealach eile chun a rá nach raibh leabhar ar bith ar díol san áit. Mar an gcéanna na samplaí seo a leanas:

• Responses can be in written or oral form. / Féadann freagraí a bheith i bhfoirm scríofa nó i bhfoirm béil.
• Cuirfidh Foras na Gaeilge toradh an iarratais in iúl don oide agus don scríbhneoir i bhfoirm litreach.

Sa chéad sampla, is leor a rá go nglacfar le freagraí scríofa agus le freagraí ó béal. Níl a fhios agam cad é a thuigfí as ‘freagra i bhfoirm béil’ (an answer in the shape of a mouth?). Cuirfidh Foras na Gaeilge litir chun na n-iarratasóirí chun toradh a n-iarratais a chur in iúl dóibh.