BONN NÓ BUN?

Bíonn an dá fhocal seo trína chéile ag daoine. Go rómhinic, úsáidtear ‘bun’ san áit ar cheart ‘bonn’ a scríobh:

  • Tá súil agam go leanfaidh siad ar aghaidh ar an mbun sin.
  • Bhí caint faoi chineálacha nua cadhnraí a dhéanfadh athrú ó bhun ar charranna.

Tá gaol gairid idir ‘bonn’ agus ‘bun’, mar atá idir foundation agus basis sa Bhéarla, ach ní fhágann sin gur féidir iad a mhalartú ar a chéile. Bíonn ciall abairte ag brath ar an bhfocal ceart acu a roghnú:

  • Níl a fhios cén bun a bhí leis an gcinneadh sin. (I don’t know upon what authority that decision was made.)
  • Níl a fhios agan cén bonn a bhí leis an gcinneadh sin. (I don’t know upon what basis that decision was made.)