IOLRA NÓ UATHA? AINMFHOCAIL THEIBÍ

Is minic a bhíonn cuma aduaim ar fhocail theibí san uimhir iolra, m.sh. To make full use of the creativity and energies of the region / Leas iomlán a bhaint as cruthaitheacht agus as fuinnimh an réigiúin.

Le fírinne, ní bheadh caillteanas rómhór san abairt sin dá scríobhfaí ‘fuinneamh an réigiúin’. Rogha eile ná ainmfhocal iolra a chur leis: ‘foinsí fuinnimh an réigiúin’.