SÉIMHIÚ IDIRDHEALAITHEACH

Corruair, úsáidtear an séimhiú chun difríochtaí caolchúiseacha céille a thabhairt slán i bpéirí focal atá díreach cosúil le chéile ar gach slí eile. Cuir i gcás, is é is ‘cos crainn’ ann ná bun crainn. Is é is ‘cos chrainn’ ann ná cos admhaid. Ní hionann ‘monarcha brící’ (monarcha ina ndéantar brící) agus ‘monarcha bhrící’ (monarcha atá déanta de bhrící).

Ceist eile ar fad cé chomh riachtanach is atá a leithéid seo de dhealú céille; fíorannamh a bhíonn ciall ná cumarsáid ag brath air.

Gheofar cuntas ar an ngné seo den séimhiú in ‘Caighdeán Leathan agus Caighdeán Cúng’ a d’fhoilsigh an Coiste Téarmaíochta agus atá le fáil ar www.acmhainn.ie/caighdean.htm.

Féach GLOINE BEORACH NÓ GLOINE BHEORACH?