BRIATHAR SAOR

Úsáidtear an briathar saor nuair nach mian tagairt do ghníomhaí ar bith. ‘Goideadh an t-airgead,’ a déarfá nuair nach mian leat an ghadaíocht a chur i leith aon duine. ‘Maraíodh duine aréir,’ a déarfá nuair nach bhfuil a fhios agat cé a rinne. Tá abairtí ar nós Leagadh ag gluaisteán é mícheart toisc go luaitear gníomhaí iontu, i.e. an gluaisteán. Níl an briathar ‘saor’ níos mó má luaitear gníomhaí leis. An Ghaeilge is nádúrtha ar an abairt ná an aimsir chaite: ‘Leag gluaisteán é’. Mar an gcéanna leis na samplaí seo:

  • Eagraíodh an fhéile ag dream beag daoine.
  • Cáineadh an Rialtas ag an bhfreasúra.

Is í an aimsir chaite is fearr a dhéanfadh an gnó:

  • Dream beag daoine a d’eagraigh an fhéile.
  • Rinne an freasúra an Rialtas a cháineadh.