SÉIMHIÚ LOCHTACH: CRÍOCH CHAOL

Is séimhiú lochtach an séimhiú a fheictear ar thúslitir na haidiachta i samplaí mar amhránaithe bhreátha, ionsaithe fhíochmhara. Is é is cúis leis, sílim, ná míthuiscint i dtaobh samplaí mar ‘leabhair mhóra’, ‘pinn dhearga’. Is amhlaidh a shéimhítear na haidiachtaí sna samplaí sin toisc consan caol a bheith i ndeireadh an ainmfhocail rompu. Is cosúil go mbaintear míbhrí as an méid sin agus go síltear go gcaithfidh an aidiacht a shéimhiú má tá críoch chaol de shórt ar bith ann, bíodh consan nó guta ann. Ní hamhlaidh atá:  ‘amhránaithe breátha’, ‘ionsaithe fíochmhara’.