COLM CILLE

Ainm casta é seo mar gheall ar sheanleaganacha a bheith fós in úsáid. Cuir i gcás, scríobhtar ina chomhainm é: ‘Colmchille’. (‘Colmcille’ atá i nGaeilge na hAlban.) Ní comhfhocal é, áfach, ach dhá fhocal faoi leith leith, i.e. ‘colm’ (dove) + ‘cill’ (‘séipéal’). Más fíor don seanchas, baisteadh an leasainm ar an naomh toisc é a bheith caomh le colm.
Bhí lá ann agus ba ghnách an dá fhocal san ainm a infhilleadh, m.sh. Betha Choluim Chille. Maireann a rian sin in ainmneacha seanbhunaithe mar ‘Scoil Choilm Chille’. Inniu, is gnách plé le ‘Colm Cille’ amhail is gur ainm aonmhíre é. Sa tuiseal ginideach, séimhítear an túslitir agus fágtar an dá fhócal gan infhilleadh: ‘Beatha Cholm Cille’, ‘Gleann Cholm Cille’. Sin é nós na linne seo, ach níor cheart leaganacha seanbhunaithe a leasú as éadan.