COLAINN / CORP

I gcanúintí áirithe, is ionann brí don fhocal ‘corp’ agus don fhocal ‘corpán’, i.e. corp marbh. Tá iarracht den bhrí sin ag baint le ‘corp’ i ngach canúint, ach ní fhágann sin go bhfuil débhríocht thromchúiseach i leaganacha mar ‘corpoideachas’ ná ‘cuardach coirp’. Má táthar den bharúil go mbeadh cuma áiféiseach ar ‘corp’ san abairt, is féidir leas a bhaint as ‘colainn’. Cuir i gcás, d’fhoilsigh an Gúm leagan Gaeilge den phóstaer scoile The Living Body. ‘An Cholainn Bheo’ a tugadh ar an bpóstaer Gaeilge murab ionann agus ‘An Corp Beo’, a bheadh ina ábhar magaidh.