COMHARSA

Is é ‘comharsana’ an uimhir iolra chaighdeánach sa tuiseal ainmneach: ‘Duine de na comharsana.’ Is iolra malartach é ‘comharsain’: ‘duine de na comharsain.’

Is ionann foirm don fhocal sa tuiseal ginideach uatha agus sa tuiseal ginideach iolra:

Cad é a bheadh ann ach carr mo chomharsan? (my neighbour’s car).
I bhfad ó shúile na gcomharsan (far from the neighbours’ eyes).