ÉIRIGH/IARR

I gcanúintí Chúige Uladh, tá cosúlacht idir fuaim an chéad siolla sna focail éirí agus iarraidh. Bíonn a thionchar sin le brath ar an teanga scríofa:

  • Tá an scéal ag iarraidh níos measa de réir a chéile. (ag éirí)
  • Agus iad ag éirí a fháil amach cé mhéad duine a bhí ag amharc ar chlár teilifíse... (ag iarraidh)
Mo bhuíochas do Sheán Mac Cearáin as an fhadhb seo a mheabhrú dúinn.