INCHURTHA/IONCHURTHA

I dtéacsanna a scríobhadh sular caighdeánaíodh litriú na Gaeilge, bíonn ionchurtha san áit a mbeadh inchurtha inniu, d’fhonn freastal ar riachtanais caol le caol, leathan le leathan. Cibé faoi sin, tá difear céille idir an dá fhocal sa Ghaeilge chaighdeánach inniu.

  • Ní raibh na hAngla-Shacsanaigh féin ionchurtha leis na Cruithnigh i dtaca le snoíodóireacht chloch de. (inchurtha)
Is ionann ionchuir agus input. Déantar faisnéis a ionchur i mbunachar sonraí, cuir i gcás. Rudaí atá inchurtha lena chéile, is féidir iad a chur i gcomparáid nó i gcomórtas lena chéile.