SCAOIL

Bíodh is go bhfuil discharge tugtha mar mhíniú ar scaoil ina lán foclóirí, is cabhair don léitheoir an focal ‘saor’ a chur leis an bhriathar más daoine atá faoi thrácht. Cén bhrí, mar shampla, a bhainfí as an abairt seo as Ionstraim Reachtúil Uimhir 93 de 1997?

  • If payment made after committal, prisoner to be discharged.
  • Má dhéantar íocaíocht tar éis cimiú, déanfar an príosúnach a scaoileadh.
Measaim gur fearr a thuigfí 'Má dhéantar íocaíocht tar éis cimiú, déanfar an príosúnach a scaoileadh saor.'