ÉIFEACHTACH/ÉIFEACHTÚIL

Ní comhchiallaigh ar fad iad seo, sa teanga fhoirmiúil ar aon nós. An rud a dhéantar go héifeachtach, déantar go cumasach é. An rud a dhéantar go héifeachtúil, déantar é gan am ná airgead a chur amú. Tá an dealú céanna sa Bhéarla, idir effective agus efficient, bíodh is nach dtugtar an dealú sin slán i gcónaí. Is minic a bhíonn an dá fhocal i gcuideachta a chéile i dtéacsanna Béarla, m.sh. Favourable conditions for effective and efficient learning.