IDIR EATARTHU

Is é an chiall atá le idir eatarthu ná staid mheánach nó staid éiginnte: ‘idir dhá chomhairle; gan a bheith mar seo ná mar siúd.’ (An Foclóir Beag) Sampla maith den úsáid cheart an abairt seo thíos:

  • Ní ceol clasaiceach ná ceol traidisiúnta atá ann, a deir an cumadóir, ach rud éigin idir eatarthu.
Míthuiscint ar chiall an natha is cúis le habairtí lochtacha mar seo:
  • Ní raibh mórán idir eatarthu go dtí fíordheireadh an chluiche, nuair a fuair Ciarraí an lámh in uachtar.
  • D’éirigh leis na heagraíochtaí, idir eatarthu, maoiniú a fháil ón Roinn.
  • Déanann siad sáriarracht an Ghaeilge a labhairt sa siopa, idir eatarthu féin agus leis na custaiméirí.
Seans go measann daoine gur foirm threise é seo agus go gcuirtear brí san abairt trí an réamhfhocal idir a athrá. Cibé faoi sin, níl bunús ar bith leis.
  • Ní raibh mórán idir na foirne go dtí fíordheireadh an chluiche, nuair a fuair Ciarraí an lámh in uachtar.
  • D’éirigh leis na heagraíochtaí, i bpáirt le chéile, maoiniú a fháil ón Roinn.
  • Déanann siad sáriarracht an Ghaeilge a labhairt sa siopa, ina measc féin agus leis na custaiméirí.