AITHNE

Is ar dhaoine a chuirtear aithne. Sin é an ghnáthúsáid, bíodh is go dtiocfadh corrshampla a aimsiú i dtéacsanna dea-scríofa nach bhfuil ag teacht leis an úsáid sin. Nuair a deir foghlaimeoir Gaeilge go bhfuil aithne mhaith aige ar Chorcaigh, cuir i gcás, déantar é a cheartú. Comhairle a chuirtear ar a leithéid go han-mhinic ná 'eolas' a chur in ionad 'aithne'. Bheadh an ceartú sin bailí i gcás chathair Chorcaí ach is minic a theastaíonn malairt friotail.

    Thug sé aghaidh ar bhialann bheag ar chuir sé aithne uirthi i gcaitheamh a chuid múinteoireachta.

Ar dhóigh éigin, níl 'eolas a chur ar bhialann' mórán níos fearr ná 'aithne a chur ar bhialann.' Is é atá i gceist ná go raibh cuimhne aige ar an bhialann ón uair a bhí sé ina mhúinteoir.