BÍTHIN

Sna réamhfhocail chomhshuite 'trí bhíthin', 'dá bhíthin' is mó a úsáidtear an focal 'bíthin'. Féach gur sa chéad siolla atá an síneadh fada. Mílitriú coitianta atá in 'bithín'.