BONNEAGAR NÓ INFREASTRUCHTÚR?

Ta 'bonneagar' i ndiaidh an svae a thabhairt leis, sa Ghaeilge scríofa i gcás ar bith. Bíodh sin mar atá, ba chóir 'infreastruchtúr' a choinneáil i dteidil oifigiúla atá aistrithe cheana féin, mar shampla An Clár Oibriúcháin, Eacnamaíoch, Sóisialta agus Infreastruchtúir.

Ní aon stádas ag an litriú coitianta infrastruchtúr