BUNÚSACH/GO BUNÚSACH

Úsáidtear 'go bunúsach' amhail is gurb ionann é agus basically an Bhéarla. Scríobhtar é roimh phríomhtheachtaireacht na habairte (nó ina diaidh):

  • Go bunúsach, cuireadh saibhreas ré an Tíogair Cheiltigh amú.
  • Cuireadh saibhreas ré an Tíogair Cheiltigh amú, go bunúsach.

Deamhan locht air sin, ach caithfear a bheith faichilleach gan an dobhriathar a cheangal le briathar ar dhóigh a thugann le fios gur tharla seo nó siúd ar shlí a bhí 'bunúsach' (mura bhfuil sin amhlaidh). A leithéid seo:

  • Is seirbhís do leanaí go bunúsach é Uchtú.
  • Feidhmíonn Sochar Linbh go bunúsach mar íocaíocht Bhunioncaim.

Is deacair ciall a bhaint as abairtí den chineál sin. Go deimhin, ní chaillfí gné thábhachtach ar bith den chiall dá bhfágfaí 'go bunúsach' ar lár ar fad.

Úsáidtear 'go bunúsach' chun fundamentally a chur in iúl chomh maith. Ach, ó tharla go bhfuil an chiall atá pléite thuas i dtreis, is fearr go minic dul i muinín leaganacha eile.

  • Mar thoradh air sin, athraíonn aeráid an Domhain go bunúsach thar na haoiseanna.

B'fhearr an abairt a scríobh ar an dóigh seo:

  • Tagann athrú bunúsach/athrú ó bhonn ar aeráid an Domhain.

Ná níor cheart 'bunúsach' a úsáid chun fundamental to/essential to a chur in iúl:

  • Tá na próitéiní bunúsach don bheatha.

B'fhearr an abairt sin a athscríobh mar seo:

  • Tá na próitéiní riachtanach don bheatha.