BUNAIGH AR/BUNAITHE AR

Is féidir scannán a bhunú ar úrscéal, nó teoiric a bhunú ar thaighde, ach is fearr a d’oirfeadh friotal éigin eile sna samplaí seo thíos:

  • Mar gheall ar an athbhreithniú a rinneamar le déanaí ar an tseirbhís oideachais agus traenála s’againn is cinnte go mbeidh ár gcláir bunaithe ar mhic léinn.
  • Déantar an roghnú bunaithe ar chóras pointí an CAO. 

B'fhearr na habairtí sin a athscríobh mar seo:

  • Mar gheall ar an athbhreithniú a rinneamar le déanaí ar an tseirbhís oideachais agus traenála s’againn is cinnte go mbeidh ár gcláir dírithe ar mhic léinn. 
  • Is de réir chóras pointí an CAO a dhéantar an roghnú.

Corruair, is deacair a dhéanamh amach cén chiall atá ar intinn an scríbhneora, mar shampla:

  • Is scanóir é seo atá bunaithe ar athshondas maighnéadach núicléach.

Is dócha gurb í meicníocht an scanóra atá i gceist, i.e. gur scanóir é a úsáideann athshondas maighnéadach núicléach chun an scanadh a chur i gcrích.

Amanna eile, agus b’fhearr 'bunaigh ar' a fhágáil ar lár gan aon ní a chur ina áit:

  • Líon isteach an dialann seo, bunaithe ar cad a dhéanann tú ag an deireadh seachtaine de ghnáth. 

Ba dheise go mór an abairt sin ach í a athscríobh mar seo:

  • Líon isteach an dialann seo. Scríobh faoi na rudaí a dhéanann tú ag an deireadh seachtaine de ghnáth.