BRIATHRA A DHIORTHÚ Ó AINMFHOCAIL

Teastaíonn gontacht sa nuathéarmaíocht. Corruair, déantar briathra a dhíorthú ó ainmfhocail. Tá 'institiúidiú' (institutionalization) níos gonta ná parafrása ar nós dul i dtaithí nó éirí spleách ar ghnáthaimh institiúide, go háirithe institiúidí meabhairshláinte

Mar sin féin, ba chóir do scríbhneoirí aird a bheith acu ar cé chomh hoiriúnach atá leaganacha den cineál sin don seánra téacs. Go rómhinic, cumann scríbhneoirí aonair leaganacha nach dtuigfeadh an dara duine. Ba chóir d'aistritheoirí go háirithe a bheith ar an airdeall faoi leaganacha ar nós staffing  financing etc. Is minic gur le hainmfhocal is fearr iad a aistriú. 

  • I gcás bunscoileanna le foirniú de Phríomhoide móide seacht múinteoir Ranga... (foireann)