STAIDREAMH NÓ STAITISTICÍ?

Is é a thuigfeá ó FGB gurb é 'staidreamh' an disciplín a dtugtar statistics air i mBéarla agus gur sonraí faoi leith is ea 'staitisticí'. De réir an tsainmhínithe sin, is amhlaidh a dhéanann lucht staidrimh anailís ar staitisticí. Bíodh sin mar atá, úsáidtear 'staitisticí' go coitianta inniu sa dá chiall: an disciplín agus ábhar an disciplín. 

Ba cheart i gcónaí cloí le hainm oifigiúil eagraíocht ar bith a bhfuil ceachtar den dá fhocal luaite ann, mar shampla 'An Phríomh-Oifig Staidrimh', 'an Ard-Stiúrthóireacht Staitisticí.'