CAITHFIDH/CAITHFEAR

Tá sé de nós ag eagarthóirí an saorbhriathar 'caithfear' a chur in áit an bhriathair 'caithfidh' in abairtí mar seo thíos.

  • “Bhail anois” ar sise, ag tabhairt léithe na láimhe, “tá sé ag éirghe mall agus caithfidh an sgaramhaint a bheith ann. (Séamus Mac Grianna, Mo Dhá Róisín)
  • “Caithfidh aois mhór a bheith anois aige,” arsa Niall Sheimisín a’ cur dealáin ar a phíopa. (Séamus Mac Grianna, Nuair a Bhí Mé Óg)

Ní oireann an saorbhriathar sna habairtí thuas nó is amhlaidh atá gníomhaí i ngach ceann acu, mar atá 'an scarúint' agus 'aois mhór'. Siúd iad na rudaí a chaithfidh a bheith ann.