CAITHFIDH SÉ GO

Athraítear ciall 'caithfidh sé' de réir mar a chuirtear claoninsint nó clásal infinideach leis. Ní i gcónaí a thugtar an difear sin slán. San abairt seo as bileog eolais i dtaobh íocaíochtaí leasa shóisialaigh, mínítear na rudaí atá riachtanach le go mbeadh iarrthóirí i dteideal na híocaíochta:

  • Caithfidh sé go raibh tú tar éis lá fostaíochta amháin ar a laghad a chailleadh agus go bhfuil tú dífhostaithe 4 lá ar a laghad as 7 lá de dheasca an chaillteanais sin.

You must sa chiall it is a requirement for you a bhí i gceist ag an té a scríobh an abairt thuas, ach tá ciall eile ar fad sa téacs a cuireadh ar fáil. Is amhlaidh atá must eile sa Bhéarla, in abairtí mar seo:

  • She must be out if she isn’t answering the telephone.
  • Caithfidh sé go bhfuil sí as baile mura bhfuil sí ag freagairt an ghutháin.
  • You must have been disappointed not to win.
  • Caithfidh sé go raibh díomá ort nuair nár bhain tú.

Is é an chiall atá le 'caithfidh sé go' ná It is surely the case that... Más mian linn an bhrí cheart a thabhairt slán san abairt shamplach thuas, ní mór í a athscríobh mar seo:

  • Caithfidh tú lá fostaíochta amháin ar a laghad a bheith caillte agat agus tú a bheith dífhostaithe 4 lá ar a laghad as 7 lá de dheasca an chaillteanais sin.

Tá an méid sin fíor i gcás 'ní foláir' chomh maith.

  • Ní foláir go bhfuil seoladh bailí ríomhphoist agat. (Ní foláir duit seoladh bailí ríomhphoist a bheith agat.)

Agus féach mar a athraítear ciall an natha 'ní mór' nuair a leanann 'nach' é.

  • Ní mór nach mbeadh san obair chúrsa a chuirtear isteach le haghaidh measúnaithe ach do chuid oibre féin.

An chiall atá le 'ní mór nach' ná 'beagnach', mar shampla 'Ní mór nár thit mé i laige.' Tá an abairt thuas chomh lochtach sin go gcaithfí í a athscríobh.

  • Ní mór gurb í do chuid oibre féin cibé obair chúrsa a chuirfidh tú isteach le haghaidh measúnaithe.

Tuilleadh eolais: Cruinneas Gaeilge agus Corrfhocal Eile le Gearóid Stockman (1996: 36).