CASTA/COIMPLÉASCACH

Is minic a roghnaítear an focal 'coimpléascach' chun an coincheap complex a chur in iúl.

  • Ba dhuine coimpléascach é Diarmaid.
  • Is ceist choimpléascach í an Eoraip, ba chóir dúinn ár ndícheall a dhéanamh an choimpléascacht sin a mhíniú.

Níl ceann ar bith de na samplaí thuas chomh teicniúil sin nach bhféadfaí an gnáthfhocal 'casta' a úsáid. Go deimhin, tá ciall eile le 'coimpléascach' a dhéanann an chéad abairt an-débhríoch ar fad: Of strong constitution. Large of girth. (FGB) Tá macalla láidir ann de chiall shíceolaíoch an fhocail 'coimpléasc' ann chomh maith.