CLANN / TEAGHLACH / MUINTIR

Is ionann ‘clann’ agus na páistí a bheirtear do thuismitheoirí. Is ionann ‘teaghlach’ agus 'muintir' agus an líon tí go léir, idir pháistí agus tuismitheoirí agus daoine muinteartha. B'ait an rud é, mar sin, déagóir a rá go bhfuil ochtar ina chlann nó gur chaith sé an Nollaig lena chlann. 'Tá ochtar sa teaghlach' agus 'Chaith mé an Nollaig le mo mhuintir' atá i gceist aige dáiríre.

Úsáidtear ‘clann’ chomh maith ag trácht ar shinsir daoine nó de ghrúpa daoine arb ionann sloinne dóibh: ‘duine de Chlann Uí Ruairc é’.