CEANN/CIONN

I roinnt mhaith canúintí, níl mórán de dhifear fauime idir 'ceann' agus 'cionn'. Bíodh sin mar atá, caithfidh scríbhneoirí aird a bheith acu ar an litriú, mar is minic a bhíonn ciall na habairte ag brath air. Níor tugadh an chiall slán san abairt thíos.

  • Mar a mhínigh urlabhraí thar cionn Chomhairle Contae Chill Chainnigh..,

Is ionann ciall do 'thar cionn' agus do nathanna mar 'ar fheabhas' nó 'fíormhaith.' Is 'thar ceann' ba cheart a scríobh chun an bhrí 'ar son' a chur in iúl.

Coinbhinsiúin litrithe seachas cúrsaí céille a bhíonn i gceist i gcásanna eile: 'os cionn' agus 'cionn is go' ('toisc go') ba cheart a scríobh i dtéacsanna caighdeánacha.