CEANN DE NA

Tá an struchtúr is é ceann de na chomh coitianta sin anois nach léir do scríbhneoirí é a bheith lochtach.

  • Is é ceann de na gnéithe is tarraingtí faoin aimsir i nDún na nGall ná an dóigh a n-athraíonn sí de bharr thionchar an Aigéin Atlantaigh.
  • Is é duine de na daoine is clúití sa Spáinn.

Níor mhiste an locht a mhíniú sula ndéanfar na habairtí thuas a athscríobh.

Úsáidtear 'is é' (agus 'is í', 'is iad' ag brath ar uimhir agus inscne) in abairtí ionannais mar seo:

  • Is é an dúshlán is mó atá romhainn ná fostaíocht a chruthú.
  • Is í Ríonach an t-amhránaí is fearr acu.

Cuirtear an forainm leis an chopail in abairtí den chineál sin toisc go mbaineann siad le hainmfhocail chinnte (an dúshlán, Ríonach). Ach is ainmfhocail éiginnte atá in 'ceann' agus 'duine' sna samplaí thuas: ceann de na gnéithe, duine de na daoine. Níor cheart, mar sin, forainm a chur leo.

Tá roinnt bealaí ann chun na habairtí lochtacha a dheisiú. Thiocfadh an chopail a fhágáil ar lár nó úsáid a bhaint as an bhriathar 'bí'.

  • Ceann de na gnéithe is tarraingtí faoin aimsir i nDún na nGall ná an dóigh a n-athraíonn sí de bharr thionchar an Aigéin Atlantaigh.
  • Tá sé ar dhuine de na daoine is clúití sa Spáinn.