CIALLACHAIS/IMPLEACHTAÍ

Is focal sach coitianta é 'ciallachas', in ainneoin nach bhfuil sé tugtha in FGB ná ar www.tearma.ie.

  • Céard iad na ciallachais do scoileanna atá faoi choimirce na gcoistí gairmoideachais.

Bíodh sin mar atá, tá focal i bhfad níos coitianta ann a bhfuil an chiall chéanna leis, i.e. 'impleachtaí'. B'fhearr go mór cloí leis sin.