CLAOCHLÚ

Is minic a úsáidtear an focal 'claochlú' sa chiall transformation. Cinnte, tá an chiall sin luaite leis ach tá blas diúltach ar an fhocal, mar is léir ó FGB: Change, deterioration. Claochlú ar neart, ar aoibhneas, ar chuideachta, decline in strength, in happiness, in companionship.

Fágann sin blas aisteach ar abairtí mar seo:

  • Tá claochlú tagtha ar chúrsaí teicneolaíochta le blianta beaga anuas.
  • Sa daichead bliain sin, tháinig claochlú chun feabhais ar ár gcaidreamh leis an Eoraip agus leis an domhan.

B’fhearr go mór liomsa a rá go bhfuil 'athrú ó bhonn' tagtha ar an teicneolaíocht agus go bhfuil 'athrú chun feabhais' tagtha ar ár gcaidreamh le tíortha eile.