CLÁSAL COIBHNEASTA

Is minic a fhágtar míreanna coibhneasta ar lár san áit a mbeifeá ag súil leo in abairt Ghaeilge:

  • Bulaíocht ar dhuine toisc gur ball den Lucht Siúil é/í, agus orthu siúd faoi mhíchumas. (orthu siúd atá faoi mhíchumas)
  • Lorgaíodh tuilleadh eolais ó na daoine ainmnithe sa tuarascáil. (na daoine atá ainmnithe/a ainmníodh sa tuarascáil)
  • Bíonn ar an Rialtas cloí leis na treoracha leagtha síos ag an AE. (na treoracha atá leagtha síos ag an AE).

Is dócha gur earráid aistriúcháin is cúis le leaganacha den chineál seo. Is é atá sa Bhéarla disabled people agus persons named seachas people who are disabled agus persons who are named. Bíonn scríbhneoirí Gaeilge ag aithris ar na múnlaí gonta Béarla sin.

Minic go leor, níl ann ach go mbeadh ceangal coibhneasta níos deise ó thaobh na stíle de. Tá 'an gá a bhíonn ag an gcroí le hocsaigin' níos seolta ná 'gá ocsaigin an chroí'. Rómhinic ar fad, áfach, is abairt lochtach, débhríoch a chuirtear ar fáil. Cad is brí le 'na daoine ainmnithe sa tuarascáil'? The nominated people in the report, an ea? Nó cén chiall a bhainfeadh an léitheoir as Bhí an teaghlach ina gcónaí i dteach tógtha ag Bardas Átha Cliath? Ní cúrsaí stíle amháin atá i gceist, ach cúrsaí céille.