COITIANTA/COMÓNTA/I gCOITINNE

Is é an chiall atá le 'comónta', de réir FGB, ná common, ordinary. Cuireadh casadh i gciall an fhocail ó shin, agus úsáidtear é chun shared/held in common a chur in iúl. Cuir i gcás An Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Common European Framework of Reference for Languages). Tá cur síos san fhoilseachán sin ar na scileanna teanga a mbítear ag súil leo ag gach leibhéal cumais i ngach ceann de theangacha na hEorpa. Mar gheall air sin a deirtear é a bheith 'comónta'.

B'fhearr gan 'comónta' a úsáid sa chiall 'forleathan' nó 'minic.'

  • Beidh searmanas oscailte oifigiúil an Giro Italia, mar a ghlaoitear air go comónta, i Halla na Cathrach, Béal Feirste. (go coitianta)
  • Ta an fhoireann Thuaisceartach [Doire] ar fionraí ó chomórtais UEFA mar gheall ar dheacrachtaí airgeadais, fadhb chomónta ag foirne ar fud na hÉireann. (fadhb choitianta)

Is é is measa faoi 'fadhb chomónta' sa dara sampla thuas go dtugann sé le fios go bhfuil deacrachtaí airgeadais ag gach uile chlub in Éirinn.

Is minic fosta a úsáidtear 'i gcoitinne' chun in common a chur in iúl.

  • Chítear dom gur uirlis aontaithe í an Ghaeilge agus gur cuid ríthábhachtach í den oidhreacht atá i gcoitinne againn.
  • Tá an méid seo i gcoitinne againn–is peacaigh sinn.

Bheadh faitíos orm an úsáid sin a dhamnú as éadan, ach tá ciall níos coitianta le 'i gcoitinne', is é sin 'ar fad' nó 'trí chéile'. Bítear ag trácht, mar shampla, ar 'an pobal i gcoitinne' (the general public).

Tá aistriúcháin bhreátha ar in common le fáil ar www.focloir.ie:

  • they have nothing in common besides the fact that they live in Dublin / níl aon rud i bpáirt acu ach go bhfuil siad ina gcónaí i mBaile Átha Cliath
  • we had nothing in common / ní raibh cosúlacht dá laghad eadrainn, bhíomar éagsúil go maith le chéile