COMHFHOCAIL A BHRISEADH

Struchtúr coitianta sa Bhéarla is ea a leithéid seo: Pre- and post-exercise meals. Is é atá i gceist leis sin ná pre-exercise meals and post-exercise meals ach ní luaitear exercise ach uair amháin agus fágtar bearna idir na chéad mhíreanna den chomhfhocal. Bíonn cuma an-ait ar an struchtúr sin sa Ghaeilge.

  • Turais réamh agus iar-Chomhdhála (Pre- and post-Conference trips.)

Ní i gcónaí a bhíonn scríbhneoirí Gaeilge in ann ag na dúshláin ghramadaí a bhaineann leis an struchtúr ait seo. Ní léir cé acu atá na míreanna scartha ó chéile nó an comhfhocal ilchodach atá ann.

  • Is fearr i bhfad a oiread maitheasa agus is féidir a bhaint as gnáth-fíorbhia in áit forlíonta cothaithe. (gnáth-fhíorbhia?)

B’fhearr é a sheachaint ar fad, dar liomsa, fiú má bhíonn an abairt beagáinín níos faide dá bharr.

  • Turais roimh an Chomhdháil agus ina diaidh.
  • Is fearr i bhfad a oiread maitheasa agus is féidir a bhaint as gnáthbhia ceart in áit forlíonta cothaithe.