COMHFHOCAL NÓ PÉIRE AINMFHOCAL?

Is beag difear idir, cuir i gcás, 'córas ríomhaireachta' agus 'ríomhchóras'. Computer system a thuigtear as an phéire ainmfhocal agus as an chomhfhocal. Bua atá ag an chomhfhocal ná gur fusa é a fhí isteach in abairtí gan dul in abar i gceisteanna faoi infhilleadh agus faoi chlaochlú tosaigh.

Bíodh sin mar atá, ní mór don scríbhneoir a bheith faichilleach nach bhfuil difríocht chaolchúiseach chéille idir an péire ainmfhocal agus an comhfhocal. Cé chomh hinghlactha nó cé chomh sothuigthe is atá an comhfhocal? Tá 'taephota' seanbhunaithe sa Ghaeilge ach níl 'caifephota'. 'Pota caife' a deirtear.