COMHPHÁIRTÍ/PÁIRTÍ/PÁIRTNÉIR

De réir FGB, is leagan malartach de 'páirtí' atá in 'páirtnéir'. Bíodh sin mar atá, tá ciall nua tar éis greamú don fhocal 'páirtnéir', is é sin leannán nó céile. Féach 'páirtnéir saoil' (life partner) ar www.focal.ie agus 'páirtnéir comhghnéis' (same-sex partner) ar www.tearma.ie.

'Copartner, associate' an chiall atá luaite le 'comhpháirtí' in FGB, ach tá sé in úsáid go coitianta anois ag freagairt do partner an Bhéarla i réimsí gnó agus oibre.