COTHROMAÍOCHT SAN ABAIRT

Bíonn blas ait ar abairtí ina n-úsáidtear struchtúir éagsúla ghramadaí chun trácht ar aon rud amháin. A leithéid seo:

  • Beidh seirbhísí feabhsaithe agus níos sábháilte uisce ann mar gheall ar infheistíocht a mhéadú.
  • Beidh tú incháilithe más duine dall, lagamhairc, bodhar, lagéisteachta thú nó má tá deacrachtaí gluaiseachta agat.

Sa chéad abairt, tá seirbhísí á cháiliú ag aidiacht bhriathartha (feabhsaithe) agus ag breischéim (níos sábháilte). Sa dara habairt, tá 'duine' á cháiliú ag meascán aisteach aidiachtaí, ainmfhocail agus briathra. Níl ceachtar den dá abairt mícheart ó thaobh na gramadaí de, ach ba sheolta agus ba dheise cothromaíocht a bheith ann sna struchtúir ghramadaí, sin nó na cáilitheoirí a scaradh ó chéile.

  • Cuirfidh an infheistíocht bhreise feabhas ar sheirbhísí uisce agus beidh na seirbhísí sin níos sábháilte feasta.
  • Beidh tú incháilithe má tá fadhb ar bith díobh seo a leanas ag cur as duit: daille, lagamharc, bodhaire, lagéisteacht nó deacrachtaí gluaiseachta.