CRITICIÚIL

Tá 'cúram criticiúil' ann do dhaoine atá go dona tinn. Cuireann scoláirí 'eagráin chriticiúla' de shaothar na bhfilí ar fáil. Tá go breá, ach ní hionann 'criticiúil' agus 'cáinteach'.

  • Is féidir léi a bheith fíorchosantach agus í ag déileáil le daoine agus a bheith an-chriticiúil faoi dhaoine nach n-aontaíonn léi. (an-cháinteach)

Is annamh nach dtiocfadh gnáthfhocal Gaeilge a dhéanfadh gnó 'criticiúil' sa chiall crucial.

  • Irish Water has developed a confidential priority services register for residential customers who have a critical medical dependency on water.
  • Tá clár rúnda seirbhísí tacaíochta forbartha ag Uisce Éireann do chustaiméirí cónaithe a bhfuil spleáchas criticiúil leighis ar uisce acu.

Níl i gceist ansin ach go mbíonn na daoine seo ag brath ar sheirbhísí uisce mar gheall ar riachtanais leighis.

Féach mar a aistríodh critical sna habairtí seo as Tobar na Gaedhilge.

  • This deficiency was likely to prove perilous in an emergency so critical. / Agus ba dóiche go gcuirfeadh an fheasbhaidh sin i gcontabhairt iad i gcás comh h-éigcinnte seo. (Seosamh Mac Grianna, Ivanhoe)
  • ...whose aid, at the most critical moment, had completely turned the fortunes of the day. / ... chuir a chuidiú in am an gheibhinn áthrach i gcúrsaí an lae. (Niall Mac Suibhne, Néall Dearg)