DEARFA / DEARFACH

Ní i gcónaí a dhéantar dealú ceart idir an dá fhocal ghaolmhara 'dearfa' agus 'dearfach'. Tá 'dearfa' ar aon chiall le 'cinnte', mar a thuigfeá ón dúblóg 'cinnte dearfa'. Is é ciall an fhocail 'dearfach' ná positive, affirmative, malairt an fhocail 'diúltach'.

Toisc go bhfuil gaol gairid idir an dá fhocal, bíonn amanna ann agus is deacair a rá le cinnteacht an bhfuil an focal ceart roghnaithe ag an údar. Sna treoracha maidir le healaíontóirí a thoghadh ina ‘Saoithe’, maíonn Aosdána: Ní fhógraítear ach toradh dearfa nó diúltach.

Is é atá sa bhunabairt Bhéarla Only a positive or negative result will be declared. Is léir, mar sin, go bhfuil 'dearfa' mícheart agus gur 'toradh dearfach' ba cheart a scríobh. Ach féach an abairt seo i dtaobh Chomhaontú Liospóin, ar dhiúltaigh vótálaithe na hÉireann dó i bhfeachtas reifrinn sa bhliain 2008. Cuireadh i láthair na vótálaithe arís é, an bhliain dár gcionn.

  • Toradh dearfa a bhí ar an dara reifreann nuair a vótáil an tromlach ar son an téacs.

D’fhéadfadh sin a bheith ceart más unambiguous result atá ar intinn an údair. Ní bheadh amhras ar bith ann dá scríobhfaí 'toradh cinnte'.