DELIVERY A AISTRIÚ

Is focal ilchiallach é delivery. Tá sé de nós ag aistritheoirí an focal 'seachadadh' a úsáid i ngach comhthéacs, mar is léir ó shamplaí mar seo:

  • Tá sé d’aidhm againn seirbhísí a sheachadadh go leanúnach ag amanna agus ionaid a oireann dár gcustaiméirí. (seirbhísí a sholáthar/a chur ar fáil)
  • Ní mór an tionscadal a sheachadadh faoi dheireadh Bealtaine 2015. (tionscadal a chur i gcrích)

Is é ciall an bhriathair 'seachaid' ná rud a thabhairt ar lámh do dhuine nó a chur i láthair duine. Níl aon locht ar litreacha a sheachadadh ach teastaíonn focail eile chun cialla eile a bhaineann le delivery a thabhairt slán, is é sin providing, achieving