DETAILED A AISTRIÚ

Téann aistritheoirí san abar sna coincheapa a chuirtear in iúl san fhocal Béarla detailed. Is furasta an réimír 'mion' a chur le focal, mar shampla 'mioneolas', nó leas a bhaint as an aidiacht 'mionsonraithe'. Is sa bhreischéim agus sa tsárchéim is mó a théann scríbhneoirí amú.

  • Cuireann an láithreán gréasáin eolas níos sonraí ar fáil maidir le pleanáil i gcomhair éigeandála.
  • Tugann an taispeántas seo cuntas níos mine ar Ré na Lochlannach in Éirinn.

D'fhéadfaí 'níos mionsonraithe' a chur in ionad na lagiarrachtaí thuas. Ní bheadh 'níos grinne' i bhfad ón chiall cheart ach oiread.