DÍDEANAÍ / IARRTHÓIR TEARMAINN / TEIFEACH

Tá 'teifeach' an-láidir sa chaint, ach ba cheart dealú idir 'dídeanaí', 'iarrthóir tearmainn' agus 'teifeach' nuair a bhíonn cúrsaí inimirce faoi chaibidil i gcomhthéacs foirmiúil.

  1. Is ionann 'teifeach' agus duine atá ar a theitheadh (fugitiverunaway).
  2. Is é refugee an téarma Béarla a fhreagraíonn do 'dídeanaí'.
  3. Is téarma trédhearcach é 'iarrthóir tearmainn' (asylum-seeker).