DÓCHÚIL

Aidiacht úsáideach is ea 'dóchúil' a chuireann ar ár gcumas dúinn probable a aistriú gan dul i muinín frása fada réamhfhoclach. Tá an ghontacht is dual don nuathéarmaíocht i leaganacha mar 'uaschaillteanas dóchúil' (probable maximum loss), ach is ait mar a úsáidtear 'dóchúil' de rogha ar ghnáthfhocail sna samplaí thíos.

  • Má thairgeann sé rud éigin atá rómhaith le bheith fíor, is dóchúil nach bhfuil sé fíor. (is dócha)
  • Má mhothaíonn tú go dearfach fá dtaobh díot féin, is dóchúla go mbeifeá sásta cuidiú agus tacaíocht a iarraidh ar do chairde. (is mó seans)