COMHSHAOL / IMSHAOL / TIMPEALLACHT

Is gnách ‘comhshaol’ a úsáid i gcomhthéacs teibí éiceolaíoch: ‘cúrsaí comhshaoil’, ‘gluaiseacht chomhshaoil’ agus ‘timpeallacht’ a úsáid ag tagairt don immediate environment. Tá an téarma ‘imshaol’ tar éis dul ar gcúl ach ba cheart cloí leis i dteidil oifigiúla, m.sh. 'Coiste an Churaclaim d’Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta.'