CHUN CRÍCHE / CHUN CRÍOCHA

Úsáidtear ‘chun críche’ i dtéacsanna oifigiúla chun an nath Béarla for the purpose of a aistriú, m.sh. ‘chun críche sciúradh airgid a chosc.’ Tabhair faoi deara go bhfágtar lom céad litir an fhocail ‘críoch’ fiú más ainmfhocal cinnte atá á cháiliú aige, m.sh. ‘chun críche an ailt seo’ seachas ‘chun chríoch an ailt seo.’

Úsáidtear ‘chun críocha’ nuair is for the purposes of (iolra) atá i gceist.