CRÍOCHNAIGH

Ní hionann ‘críochnaigh’ na Gaeilge agus stop an Bhéarla. Is mar bhriathar aistreach a úsáidtear ‘críochnaigh’ de ghnáth. Déantar obair, aiste, alt, saothar ealaíne agus araile a chríochnú. Abair go bhfuil polaiteoir ag tabhairt óráide agus go stopann sé gan choinne. Seans go ndéarfadh an Béarla He stopped suddenly ach ní féidir Go tobann, chríochnaigh sé a rá i nGaeilge nuair nár chríochnaigh sé riamh a raibh le rá aige. ‘Stop sé' nó 'thost sé' a bheadh ann.