DEIN/DÉIN

Maítear i lámhleabhar an CO (lch 64) agus in GGBC (alt 14.54) gur ceadmhach ‘dein’ nó ‘déan’ a scríobh. De réir FGB, áfach, níl in ‘dein’ (agus ‘déin’) ach leaganacha malartacha de ‘déan’. Ba cheart cloí le leagan amháin acu agus gan a bheith anonn is anall eatarthu.